Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Tilastoja aihealueittain

Web sisällön esitys

Väestö- ja perhetilastoja

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet, tilastosivu (Stakes/THL)
Adoptiot, tilastosivu (Tilastokeskus)
Raskaudenkeskeytykset, tilastosivu (Stakes/THL)
Perheet tyypeittäin 1950–2008, taulukko (Tilastokeskus)
Lapsiperheet tyypeittäin 1950–2008, taulukko (Tilastokeskus)
Uusperheet 1990-2008, taulukko (Tilastokeskus)
Avioliittojen ja avioerojen määrä 1965-2008, taulukko (Tilastokeskus)
Lapsen elatus ja huolto 2011 tilastoraportti (THL)
Lasten päivähoito 2009, tilastoraportti (THL)
Kelan maksamat lapsiperheiden etuudet 2010, tilastokatsaus (Kela)

Perhetilastojen käsitteet ja määritelmät (Tilastokeskus)

Web sisällön esitys

Koulutustilastoja

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2010, taulukko (Tilastokeskus)
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusalan ja -asteen mukaan 2010, taulukko ja kuvio (Tilastokeskus)

Lukiokoulutuksen opiskelijat 1999-2008, taulukko (Tilastokeskus)
Ylioppilastutkinnot 1990-2008, taulukko (Tilastokeskus)
Lukiokoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2010, taulukko (Tilastokeskus)
Ylioppilastutkinto 2010, tilastotietoja (Ylioppilastutkintolautakunta)

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusaloittain 2010, taulukko (Tilastokeskus)
Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet 2010, taulukko (Tilastokeskus)

Yliopistojen opiskelijat vuosina 1985-2008, taulukko (Tilastokeskus)
Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yhteensä opintoaloittain 2007, taulukko (Tilastokeskus)
Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat yliopistoittain 2010, taulukko (Tilastokeskus)
Yliopistotutkinnon suorittaneet 2010, taulukko (Tilastokeskus)
Korkeakoulut 2011, tilastotietoja yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksesta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

KOTA online -palvelussa on yliopisto- ja koulutusalakohtaisia, sukupuolen mukaan jaoteltuja tilastotietoja vuosilta 1981-2009.

Vipunen on opetushallinnon uusi raportointipalvelu, jossa on ensi vaiheessa tutkinto- ja opiskelijatilastoja yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Myöhemmin Vipunen tulee tarjoamaan tilastotietoa myös muilta koulutusasteilta.

Koulutusastekäsitteiden määritelmät (Tilastokeskus)

Web sisällön esitys

Työ ja talous

Työllisyys, työttömyys ja työvoimaosuus sukupuolen mukaan 2010/10 - 2009/10, taulukko (Tilastokeskus)

Työvoimaosuus sukupuolen ja iän mukaan 2010/10 - 2009/10, taulukko (Tilastokeskus)

Työllisyysaste sukupuolen ja iän mukaan 2010/10 - 2009/1, taulukko (Tilastokeskus)

Osa-aikatyöllisten osuus työllisistä sukupuolen mukaan 2010/10 - 2009/10, taulukko (Tilastokeskus)

Osa-aikatyössä ja määräaikaisessa työssä olevien osuus palkansaajista sukupuolen mukaan 1997-2010, taulukko (Findikaattorit)

Palkkojen kehitys: Keskiansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan 2000-2010, tilastosivu (Findikaattori)

Työelämätilastot Työnantajien Keskusjärjestön www-sivuilla

Web sisällön esitys

Politiikka ja yhteiskunta

Euroopan komission tasa-arvosivut: Naisten ja miesten tasapaino päätöksenteossa
Englanninkielisessä tilastohaussa "Database on women and men in decision making positions" tietoja myös jäsenvaltioittain
> Politics
> Public Administration