Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Minna kokoaa ja välittää tietoa tasa-arvosta

Web sisällön esitys

Tasa-arvotiedon keskus Minna kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja -järjestöjä, tutkijoita, opiskelijoita ja mediaa  –  ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Minna Canthin mukaan nimetty keskus on valtakunnallinen yksikkö, joka tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä.

Tasa-arvotiedon keskus Minnan toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Keskus toimii 1.1.2013 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa Helsingissä. Syksystä 2009 vuoden 2012 loppuun keskuksen sijoituspaikka oli Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopistossa.

Tehtävänä on
•    koota ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja sukupuolentutkimuksesta
•    auttaa tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvän tiedon hakemisessa
•    yhteistyö kotimaisten tutkijoiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa
•    yhteistyö pohjoismaisten informaatiokeskusten ja Euroopan  tasa-arvoinstituutti EIGE:n  kanssa
•    palvella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
•    ylläpitää tasa-arvon ja sukupuolentutkimuksen verkkopalvelua.

Verkkopalvelussa on
•    tutkimus- ja hankeuutisia
•    ajankohtaista tasa-arvotietoa ja työvälineitä tasa-arvon edistämiseksi
•    puheenvuoroja alan asiantuntijoilta ja vaikuttajilta
•    tietoa aihealueittain 
•    tasa-arvon tilaa kuvaavia tilastoja
•    tietokanta kotimaisista nais-, mies- ja sukupuolentutkimuksen väitöskirjoista
•    asiantuntijatietokanta
•    tapahtumakalenteri
•    linkkejä kotimaahan ja maailmalle.


Verkkopalvelun kautta keskukselle voi lähettää
•    palautetta - mikä sivuissa on hyvää, mikä vaatii parantamista, mikä voitaisiin tehdä toisin
•    ehdotuksia - juttuideat sekä linkki- ja uutisvinkit ovat tervetulleita
•    tapahtumailmoituksia - tapahtumakalenterissa julkaistaan tietoja alan kotimaisista tapahtumista
•    kysymyksiä - keskus auttaa löytämään vastauksia sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin. 

 


Päivitetty 11.2.2014