Haku tältä sivulta. Asiantuntija- ja väitöskirjatietokannoissa on oma hakutoiminto.

Teemat

Web sisällön esitys

Teemakokonaisuuksiin  kootaan materiaalia erilaisista ajankohtaisista, sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista. Teemojen alta löytyy aiheittain kerättyjä tutkimuksia, selvityksiä, uutisia, lainsäädäntöä, keskeisiä politiikkaohjelmia ja tuoreimpia ministeriöiden mietintöjä. Lisäksi teemasivuilla on tiedonhaun avuksi linkkejä muille aihepiiriin liittyville sivustoille.

Teema-alueiden koostaminen on aloitettu suomalaisen tasa-arvopolitiikan keskeisistä kohteista. Nyt mukana ovat:

  • Koulutus

  • Perheet

  • Työelämä ja talous

  • Politiikka, valta ja yhteiskunta

  • Väkivalta

Näitä aihealueita täydennetään ja uusia teemoja lisätään tarpeen ja ajankohtaisuuden mukaan. Tulevia teemakokonaisuuksien aiheita ovat muun muassa miestutkimus, sukupuoli ja ympäristö, sukupuolihistoria ja seksuaalisuus.

 
Kuva: Silje Bergum Kinsten - norden.org